Online marketing: Na čo sa pripraviť v dobe AI a čo nám hrozí?

Na rozdiel od klasického vyhľadávania, kde si sám užívateľ vyberá relevantné stránky, umelá inteligencia ponúka vyselektované a zhrnuté informácie. Toto sú zjavné výhody. Ale objavujú sa aj hrozby, ako stará informačná báza po rok 2021, filtrácia, selekcia alebo až cenzúra informácií, porušovanie ochrany autorských práv, či neodhaliteľné trollie farmy. Ale o tom sa už dočítate v názore Dominika Obložinského, junior performance specialist v agentúre Zenith Slovakia a po prečítaní blogu určite začnete uvažovať aj o novej pracovnej pozícii – operátor AI.

Vizuál: pixabay.com; @growtika.