Platy marketingových šéfov klesajú. Znamená to, že klesá ich vplyv vo firmách?

Veľmi zaujímavá téma a konštrukcia. Štúdia Harvard Business Review poukázala na skutočnosť, že platy marketingových šéfov vo firmách od roku 2000 klesajú a kladie si otázku, či má tento pokles niečo spoločné s poklesom aj ich vplyvu vo firmách. Dáta tiež ukazujú, že kým náklady firiem na marketing mali klesajúci trend, náklady na rozvoj technológií stúpali dramaticky hore. Podľa vysvetlenia štúdie tu existuje dlhodobý vzťah medzi marketingom a technológiami, ktorý sa dá na konci dňa veľmi jednoducho pomenovať: Marketing sa mení, hranice medzi marketingom a technológiami sa stierajú a tieto dve disciplíny sú odkázané na spoluprácu. Viac na portáli Marketing Insider Group.