PR trendy na rok 2019: Technológie, krízy a posun k influencerom

25 osobností z PR komentuje trendy v branži na rok 2019. Aj napriek tomu, že sa PR branža „zašpinila“ pri vylepšovaní imidžu Facebooku po kauzách, pokračuje ďalej. Aj preto sa do popredia v roku 2019 dostanú otázky etiky a transparentnosti, ako brzdy bezbrehej manipulácii. A čo bude ťahať trh dopredu? Jednoznačne Artificial Intelligence (AI),merania, obsah, digitálny marketing a influenceri. Špeciálne v PR branži k tomu treba ešte pridať media relations, vzdelávanie a (pripravenosť na) krízy. Pomerne rozsiahly výber a množstvo komentárov PR osobností vám pomôže zorientovať sa v trendoch a lepšie pracovať na pulze doby.