Prieskum: Digitálne agentúry prerastajú kategóriu „digitálna reklamná agentúra“

Tretí rok merania znalosti digitálnych reklamných agentúr priniesol dve zaujímavé skutočnosti: Priemerný počet menovaných digitálnych agentúr klesá, lebo viaceré digitálne agentúry prestávajú byť vnímané ako digitálne. A tou druhou je pokles spontánnej znalosti agentúry Zaraguza po aktivizácii Michala Pastiera v agentúre Darwin & the Machines. Viac sa o znalostiach digitálnych agentúr dozviete z októbrových výsledkov Panelu marketingových profesionálov v blogu Go4insight. Výsledky znalostí sa započítavajú aj do súťaže Digitálna agentúra roka.

Panel marketingových profesionálov je spoločným projektom TheMarketers.biz a Go4insight. Marketéri zo strany zadávateľov, ktorí sa chcú stať súčasťou panelu, sa môžu priebežne registrovať, čím získajú prístup k výsledkom ako prví.

Graf: www.go4insight.com.