Prieskum SZZV: Inflácia nebude mať zásadný vplyv na projekty udržateľnosti

#EUGREENDEAL prijalo všetkých 27 členských krajín EÚ, ktorý má 5 oblastí: Globálne konkurencie schopný priemysel; energeticky úsporné budovy; čerstvý vzduch, čistá voda, zdravá pôda a biodiverzita; čistejšie formy energie, inovácie a veci súvisiace; a aj opraviteľné produkty s dlhšou životnosťou. A aká je situácia medzi značkovými výrobcami u nás? Na to odpovedá ostatný prieskum medzi členmi SZZV, ktorý identifikoval mierny optimizmus v očakávaniach na rok 2023, keďže 66,7% má skôr pozitívne očakávania oproti 11,1% spoločností so skôr negatívnymi očakávaniami (zvyšok je prednastavený do polohy ani-ani).

Vizuál: facebook.com; @SZZV.