Prieskum: Učiteľov si vážime dnes viac ako pred pandémiou

Pekný príklad, ako určité skúsenosti v zlej situácii menia postoje a môžu zvýšiť dôveru. Až tretina Slovákov si váži prácu učiteľov viac ako pred pandémiou. Dokonca viac ako polovica rodičov si dnes myslí, že niektoré predmety by sa dali učiť online. Pozrite si hlavných kandidátov na online formu vyučovania a aj ďalšie detaily tohto zaujímavého prieskumu priamo na blogu agentúry Go4insight, lebo učitelia sú stále početná a zaujímavá cieľová skupina − na ZŠ ich je viac ako 35 tisíc a na SŠ viac ako 21 tisíc.

Ilustrácia: pixabay.com; Hatice EROL