PRMix: Seesame pre Henkel, DR pre slabozrakých a Dve sýpky a SKPR s Amazonom

Koncom roka sa nám rozbehli aj aktivity našich PR agentúr - pozrite si ich prehľad na Facebooku:

Seesame pre Henkel Slovensko pripravil superhrdinovskú kampaň,

Dynamic Relation v spolupráci s Billou podporili Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska vďaka projektu Zdravé oči už v škôlke,

a zapojili sa tiež nového príbehu opustenej budovy jarovskej sýpky.

SKPR STRATEGIES v spolupráci a Amazonom odovzdali Kindlotéku 10 školám v Trnavskom kraji.