Rebranding agentúr: Pizza SEO už je Basta digital, CORE 4 bude C4 / Evolve

Kde jeden skončil, tam druhý začína. Aj tak by sa dal nazvať proces rebrandingu dvoch významných digitálnych agentúr a členov ADMA - Basta digital a CORE 4. Basta digital začala s rebrandingom z Pizza SEO v máji 2018 a ukončila ho 28.3. 2019. A prakticky v ten istý deň oznámila svoj rebranding aj agentúra CORE 4.

V máji roku 2018 Pizza SEO mení svoj názov na Basta digital a potom prakticky až do konca marca používala oba názvy súbežne. Dnes je už len Basta digital.

A takto začala s rebrandingom agentúra CORE 4. V dramaturgii sa tomu hovorí "coming soon":

Tentokrát je to už jasné, po teasingu nastupuje zmena a z CORE 4 bude C4 / Evolve. Takýto názov má agentúra uvedený aj na svojej FB stránke.