Retention Marketing: Sú dôležitejší starí zákazníci či získavanie tých nových?

Aj keď je logické, že netreba zabúdať na starých zákazníkov, pod vplyvom prísľubu budúceho rastu značky častokrát ponúkajú novým zákazníkom viacej, ako tým starým. Zdá sa, že je to v poriadku, ale je tu ešte jedno „ALE“. Prax totiž ukazuje, že už 5 percentné zvýšenie miery udržania súčasných zákazníkov zvyšuje zisky najmenej o 25%. A ako je možné zvýšiť mieru udržania existujúcich zákazníkov? Väčšinou je reč len o e-mail marketingu, ale účinné sú aj rôzne techniky, ktoré odmeňujú súčasných zákazníkov, prispôsobujú im obsah komunikácie, odmeny, ako aj roziahle vernostné a reaktivačné programy. A ak si porovnáte náklady, zistíte, že získanie nového zákazníka je päťkrát drahšie, ako udržanie toho súčasného. Takže? Retention marketing je tým pádom užitočný, a to nielen nielen v časoch spomaľovania ekonomiky, či jej potenciálnej krízy.