Roger Dooley & Seth Godin: (Neuro)Marketing a zlo

Nie je častým zvykom, aby osobnosti svetového marketingu na seba reagovali, ale keď sa tak stane, signalizuje to silnú myšlienku. Tentokrát sa Roger Dooley vrátil k starému blogu Setha Godina, ktorý sa pozrel na marketing optikou dobra a zla − ako robí ľudí šťastnými, alebo šíri zlo. Podobne je to aj s neuromarketingom, ktorého cieľom je zlepšenie produktu meraním skutočných potrieb zákazníkov. Nestačí, aby bol produkt úspešnejší pre firmu, tou podstatnou podmienkou je, aby produkt bol uspokojivejší pre zákazníka.

Rogera môžete vidieť a počuť na Slovensku 23. novembra 2021 na najväčšej marketingovej konferencii Marketing RULEZZ 2021: Ready for new marketing, kde vystúpi ako keynote spíker. Neuromarketing 2.0 coming soon!

Foto: pixabay.com; @DenisDoukhan.