Seth Godin marketérom: Čo je viac, znalosť alebo akcia?

Tak, čo je podľa vás lepšie pre biznis? Seth to vie a hovorí, že v dnešnej dobe je závažnejší problém akcia ako znalosť. Preto treba riešiť akciu. Náš zen-marketingový guru, ktorý dosiahol absolútne umenie destilácie alebo komprimácie myšlienok, vypustil ďalšiu radu maximálneho dosahu s minimálnym počtom slov. Asi aj preto je táto anotácia dlhšia, ako samotný blog, v ktorom nám guru naozaj láskavo odkazuje, že treba riešiť akciu, zmenu a myslieť na zárobky. Aj z hľadiska mozgu sú atribúty značky vyjadrené prívlastkami len ťažkopádne statické fakty, kým dynamické slovesá sú príbeh, akcia a zmena súčasne. A navyše aj z dvoch pamätí je výkonnejšia tá, ktorá rieši príbehy − slovesá, ako tá, ktorá rieši fakty − prívlastky. Na víkendové premýšľanie.