Silvia Balejčíková z Basta Digital: Čo je analýza kľúčových slov a ako sa robí?

Ak ideme po poriadku, najskôr si treba povedať, ako pre začiatočníkov, čo sú kľúčové slová. Sú to slová dôležité pre vyhľadávače a teda aj pre váš web. Slúžia na to, aby vás ľudia, Google a ďalšie vyhľadávače vôbec našli, lebo problém doby nie je mať produkty a web, ale byť nájditeľný a videný. Preto pokročilí riešia otázku: Ako môžeme dosiahnuť, aby našu značku ľudia našli (aj keď nechcú)? Odpovede sa dočítate v blogu Silvie Balejčíkovej, SEO špecialistky v Basta Digital, ktorá do detailov rozoberá techniky a dôsledky analýzy kľúčových slov − drobnú mravčiu prácu, ktorú väčšinou je vidieť až na tržbách, lebo až za 75% z nich zodpovedá vyhľadávanie.