Spolupráca klient – agentúra: Ako by mal vyzerať kvalitný brief?

Je to jednoduché, aspoň čo sa týka štruktúry zadania, ktorá sa dá zhrnúť do 11 bodov. Potom zostáva už len otvoriť ústa, opýtať sa na všetky usmerňujúce informácie a vypracovať si v agentúre interné zadanie skomprimované do niekoľkých okruhov a harmonogram. Ak sa vám zdá, že interný brief je zbytočný a zdĺhavý, prečítajte si blog Michala Horáčka, projektového manažéra vo Visibility a presvedčíte sa, že to tak nie je.

Vizuál: pixabay.com; @OpenClipart-Vectors