Think With Google: Základy efektívnej kreativity videí

Najnovší výskum odhalil, že ľudia si vytvárajú obraz o osobnosti druhých ľudí na základe ich nápadov. A čo platí pre charakter ľudí, platí aj pre charakter značky. Jednoducho nápady v reklame a využitie jednotlivých kreatívnych prvkov, ako je štruktúra príbehu, obrazy, zvuky (aj hudba) a postavy, majú vplyv na metriky. TWG prichádza s modelom ABCD efektívnej kreativity (Atract-Brand-Connect-Direct) pre YouTub reklamy. Nie, nejde o algoritmus, ale o dôležité východiská pri jej kreovaní. Má mať pevné rámce, ľahko zapamätateľné vizuálne prvky, ľudí v jadre príbehu a značku odčítateľnú v prvých piatich sekundách. Prečítajte si tento inšpiratívny textík doplnený aj o ukážku dobrého príbehu v reklame, či nevyhnutného CTA (Call to Action).

A ak vás zaujíma model ABCD, TWG pridáva aj video s vysvetlením a guide na stiahnutie.