Web Almanac: SEO podľa archívu HTTP

Ak sa chcete zorientovať v stave SEO, tak Web Alamanac pre SEO špecialistov vás ním prevedie. Spoznáte unikátne štatistiky z 8,2M homepages. No a diagnóza od titulkov, cez meta popisy, až po obrázky vyznieva pre optimalizáciu mobilných webov žalostne. Vlastne je to dobrá správa, lebo je to príležitosť na nápravu, keď poznáte diagnózu.

Obrázok: almanac.httparchive.org