Zákaznícky prieskum: Čo B2B marketérom chýba, keď ho nerobia

Viete, že až 60% B2B marketérov nemá istotu, že majú správne informácie o svojej cieľovej skupine? A to ich vedie potom k tomu, že vytvárajú nevhodný obsah, inak povedané − kecy, ktoré obťažujú potenciálnych zákazníkov. Zákaznícke správanie sa mení a väčšina sa teraz podrobnejšie zaoberá výberom dodávateľa: Robia viac prieskumov a využívajú viac zdrojov. Jednoducho hľadajú kvalitnejší obsah. A k tomu B2B marketérom pomôže najmä to, na čo radi zabúdajú − zákaznícky prieskum. Kedže môže pomôcť aj vám, pozrite si 3 tipy z portálu B2C, kde nájdete 3 tipy, ako zefektívnite a lepšie zhodnotíte prieskum vašich zákazníkov.