Čo sa môžu marketéri naučiť z najvirálnejších obrázkov na Reddite

Reddit je americký „social news“ agregátor spojený s hodnotením obsahu a diskusnými príspevkami. A práve preto je veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, aký obsah a obrázky dosahujú najväčšiu viralitu a ako tieto poznatky využiť v marketingu. Viralita príspevkov je totiž svätým grálom komunikácie, ktorý sa nedá predpovedať a ani naplánovať. Pri ich tvorbe sa treba spoľahnúť na intuíciu tvorcov príspevkov zmixovanú zo skúseností, uletenosti, drzosti, kreativity a „náhody“. Ale aj napriek tomu nás môže analýza najvirálnejšieho obsahu na platforme Reddit niečo naučiť. A čo sa tam teda lavínovite šíri? Outdoorové obrázky z kategórií obloha, strom, rastlina, voda. Ľudia oceňujú skutočné pohľady dookola, prejavy citov a ich umelecké stvárnenie a samozrejme aj veselé, zábavné, smiešne veci. A čo z toho vyplýva? Že treba viac ukazovať ako rozprávať, že treba tvoriť s pozitívnym úmyslom a že keď treba prehovoriť, tak len pomocou obrázkov s textom.