Content Marketing: Nové postupy ako urýchliť proces vytvárania obsahu

Jednoducho, doba je iná, a preto by mali byť aj iné, nové spôsoby vytvárania obsahu (oni už vlastne sú). Inovatívny blog pekne poukazuje na staré, tradičné postupy tvorby obsahu a nové prístupy pri zadávaní, preberaní, kontrole a publikovaní obsahu. Ale týmto to nekončí, lebo potom je potrebné ešte obsah odpromovať, zreportovať a zanalyzovať jeho efektivitu a nezabudnúť ho udržiavať, aby nezapadol prachom. Na blog, zaujímavý pre tvorcov obsahu, upozornila Meera Konhand.

Foto: pixabay.com; Edar