Copywriting: 5 gramatických / štylistických faux pas v textoch

Úroveň gramatiky a štylistiky v online klesá, a to aj napriek tomu, že nesprávne použitie jazyka v marketingovej komunikácii je stopka pre potenciálneho zákazníka na spotrebiteľskej ceste. Päť rád z blogu High 5 studia vám pomôže osvojiť si základy.

Obrázok: high5.sk.