Copywriting: Silné slová v marketingu a reklame. Tu je ich zoznam

Okrem akčných slovies, ktoré vyzývajú spotrebiteľov k akcii, sú dôležité aj silné slová. Silné slová sú preto silné, lebo vyžarujú emócie a ako vieme, bez emócií, nie je žiadne rozhodnutie. Dokonca ani to, ktoré vedie k prekliku či ku kúpe. Chcete vyjadriť autenticitu, exkluzivitu, zlyhanie, bezpečnosť, úchvatnosť alebo zlepšenie? Pozrite si blog Martina Bartla, copywritera & video editora v Basta Digital, kde nájdete okrem silných slov aj základné emócie, ktoré je dôležité vyjadrovať práve silnými slovami.

Ilustrácia: bastadigital.com