Digital PIE 2019: Víťazi v kategórii IDEA očami porotcov

Ste zvedaví, prečo členovia poroty udelili Digital PIE práve týmto kampaniam? Pozrite v blogu ADMA, ktorý prináša víťazné kampane v kategórii IDEA aj s vyjadreniami členov poroty, prečo sa rozhodli digitálny koláč udeliť práve im. Možno aj pre inšpiráciu do budúceho ročníka súťaže.