Facebook prináša nový marketingový nástroj, ktorý môže zmeniť pravidlá hry

Vo Facebook-u to vyzerá na ďalšiu novú obchodnú stratégiu: Kým doteraz nástroj „digital marketplace“ umožňoval používateľom voľne ponúkať produkty či služby bez ďalšej marketingovej podpory, dnes Facebook a jeho nový „update“ tohto nástroja má v pláne poskytnúť možnosť pre svojich používateľov priplatiť si za túto službu s tým, že Facebook ju bude aktívne „boostovať“ v rámci svojej platformy. A to umožní získavať ďalšie nové príjmy používateľov aj mimo reklamy. Ak to Facebook-u vyjde, tak výraz Game Changer je celkom výstižný. Krátku informáciu o tomto strategickom kroku Facebooku nájdete na portáli DIW.