IAB Slovakia: Ako narástli výdavky do internetovej reklamy v 1. polroku 2022?

V medziročnom porovnaní s prvým polrokom 2021 výdavky do online reklamy zaznamenali rast 10%. K celkovému rastu v prvom polroku 2022 najviac prispeli reklamné formáty: Riadková inzercia (+26%), vyhľadávanie (+10%) a natívna reklama (+11%). Viac o štruktúre výdavkov vo výške 87 miliónov € do internetovej reklamy na Slovensku sa dozviete z komplexnej analýzy na portáli IAB Slovakia.

Obrázok: www.iabslovakia.sk.