IAB Slovakia: Raňajky s Etickým kódexom už v stredu 21. septembra!

O etike v žurnalistike bude diskusia pri raňajkovej káve s Martinom Pastierovičom, šéfom Digital Media Campus Slovakia a členom Etickej komisie IAB. Na Raňajkách s Etickým kódexom IAB Slovakia. V stredu o 9.30 v bistre Soupa.