Marketingová stratégia: Čo je to spotrebiteľský insight a ako ho nájsť?

Tak, čo je to ten povestný „insight“? Nie, nejde o preklad slova, ale o jeho význam v marketingu. Je to vnútorná esencia, ktorá poháňa spotrebiteľské túžby a správanie. Ak ho chcete nájsť, potrebujete odpovede na niekoľko otázok, nielen tie typu, čo spotrebitelia hovoria, nehovoria, robia, nerobia, ale najmä tie, ktoré pomenúvajú ich skrytú alebo falošne interpretovanú motiváciu. Aby ste pri pátraní po insightoch boli geniálne úspešní ako Shelrock Holmes, nechajte sa do insightov efektívne postrčiť blogom Levospehre, v ktorom nájdete príklady aj na produktový, spotrebiteľský či komunikačný insight.

Foto: www.levosphere.sk; @Heinz