Marketingové plánovanie: 14 krokov k efektívnej prezentácii podľa Marka Ritsona

Tak, čo je na marketingovom pláne také dôležité? Načasovanie! Urobiť marketingový plán ešte pred tým, ako finančníci zostavia svoje plány − pre nich je marketing nákladovou položkou. Hrôza, lebo už sa píše 21. storočie. A potom rozsah, max. 20 slajdov v powerpointe stráviteľných do 60 minút, ktoré rozpovedia celý marketingový triptych: Diagnostika ukončená segmentáciou− stratégia s jedným SMART cieľom − taktika postupu zakončená rozpočtom. A v Markovom blogu, okrem detailov k príprave prezentácie marketingového plánu nájdete ešte jedno tajomstvo: Sú to hyperlinky, ktoré vám pomôžu dodržať rozsah a mať poruke informácie.

Ilustrácia: pixabay.com; Joseph Mucira