Na Digital PIE 2020 sa “pobije” 44 agentúr

Registrácia prác do Digital PIE 2020 je uzatvorená. Do súťaže pre digitálnych marketérov sa prihlásilo spolu 44 agentúr so 147 prácami. Z prihlásených agentúr bolo 15 členov ADMA, 6 zo združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a 23 nezávislých digitálnych agentúr. Počas nasledujúcich 2 týždňov bude prebiehať zasadnutie Špecializovanej poroty, ktorá má za úlohu vytvoriť tzv. longlist, tj. odporúčané práce pre Kmeňovú porotu. Tá následne vytvorí shortlist a udelí Nominees a Digital PIEs. Odovzdávanie cien Digital PIE a afterparty sa uskutoční 6. marca 2020 v Bratislave.