Neuromarketing: Ako napísať taký titulok, ktorý prekvapí mozog spotrebiteľa

Aj váš mozog, čo možno ani netušíte, má silnú „predbiehaciu“ funkciu. Keď rozpozná začiatok nejakej známej sekvencie, hneď predpokladá, že to, čo príde, bude nasledovať tak, ako to pozná. Pritom túto predstavu porovnáva s realitou a ak nastane medzi predpoveďou a realitou nesúlad, zbystrí a zameria pozornosť na rozpor. A práve toto je trik, ako dostať do mozgu posolstvo, ktoré vychádza zo známeho výroku, len je v ňom niečo vymenené: Najlepší štvornohý priateľ človeka je _____ [posteľ]. Roger Dooley zostavil stručný, ale veľmi inšpiratívny blog aj s vysvetlením podstaty javu, doplnený príkladmi nadpisov v angličtine a jedným marketingovým prípadom od značky Patrón Tequila.