Neuromarketing: Jeden neurotransmiter rozhodne, či sa vám hudba páči alebo nie

Pracujete s playlistami alebo používate hudbu v reklamách či podmazoch? Potom by vás mohlo zaujímať, prečo je výrazne rozdielne vnímanie hudby detí rodičmi a hudby rodičov deťmi. Ich pocity z hudby sa pohybujú na protipóloch, ako je na jednej strane nuda či podráždenie a na druhej eufória či nadšenie. Je za tým dopamín, neurotransmiter, ktorý v mozgu ovplyvňuje oblasť zodpovednú za potešenie a slasť, nazýva sa aj centrum odmeny. A práve na základe minulých slastných skúseností, ktoré si mozog zapamätá, sa tvorba dopamínu blokuje alebo spúšťa. A podľa toho vnímame hudbu a na ňu reagujeme.

Poznámka, aby to bolo úplne jasné:

Aj keď ide o vysoko odborný text pre neurošmekrov, závery o ochote viacej kupovať špecifickú hudbu vyvolávajúcu dobrý pocit v ďaka dopamínu platí len pre nakupovanie hudby. Lebo produkciu dopamínu v mozgu vyvoláva hudba. A na rozdiel od produktov sú skladby nezameniteľné. Pri značkách platí analógia: Značky, ktoré vyvolávajú dobrý pocit, sú ľudia ochotní kupovať viacej ako iné, ktoré produkciu dopamínu nevyvolávajú. Ale vďaka „dopamínotvornej“ hudbe, nezačnú ľudia hneď kupovať značku, kým sa početným opakovaním nepretaví slasť z hudby do dobrého pocitu zo značky. Ale ani potom nebudú ochotní za tieto zančky platiť viac, ako obyčajne.