O Facebook spoločnosti Google sa stará PS:Digital

Od augusta tohto roka má správu sociálnych sietí spoločnosti Google na Slovensku a v Čechách na starosti PS:Digital. Agentúra uspela vo výberovom konaní, do ktorého boli zapojené viaceré agentúry z oboch krajín. Viac informácií prináša už portál mesačníka Stratégie.