Prieskum: Využívanie TikTok-u v marketingu slovenských firiem

Je TikTok marketingový nástroj alebo len pochabá zábava pre mladých? Keďže 59 % značiek / firiem TikTok využíva alebo ho chce využívať na marketingovú komunikáciu, môžeme ho zaradiť medzi vážne marketingové nástroje. Podľa Panelu marketingových profesionálov platformu už na marketing využíva 22 % značiek / firiem, ale ešte do konca tohto roku ju chce využívať ďalších 13 % a neskôr ďalších 24 %. Blog Go4insight vám pomôže zorientovať sa aj v tom, pre ktoré odvetvia je TikTok príťažlivý a pre ktoré nie.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je otvorená platforma, do ktorej sa marketéri na strane zadávateľov reklamy môžu ešte stále prihlasovať, za čo dostanú kompletné výsledky z každej zo 4 vĺn ročne vopred ešte pred ich zverejnením. Panel marketérov je spoločný projekt platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

graf: www.go4insight.com.