PROKOP 2020: Uzávierka registrácií je 20. januára 2021

PR agentúry, reklamné agentúry i klienti majú opäť možnosť prihlásiť svoje PR projekty do 11. ročníka národnej súťaže PR projektov na www.prokop.online. Minulý rok priniesol aj dve nové kategórie: PR v čase Korony, kde môžu byť prihlásené projekty, ktoré efektívne využili mimoriadnu situáciu pandémie. Môže ísť o projekty z krízového PR, internej komunikácie, B2B, B2C i event PR. Kategŕia PR CRAFT je zasa určená pre PR projekty, ktoré sú svojim prevedením, spracovaním a výsledkami remeselne nadštandardné. Či už ide o kreatívnu ideu, media relations, digitálnu kampaň alebo komunikačnú stratégiu. Kategória Craft PR chce oceniť tradičnú a poctivo odvedenú PR prácu, ktorá by nevynikla v iných kategóriách PROKOPa.