Sensory Marketing: Zmyslové vnímanie. Ako zmaterializovať nehmotné veci?

Aj keď sa v úvode blogu neuromarketér Roger Dooley nechal uniesť vlastnou knihou Friction, kde rozvádza, čo vlastne predáva, či knihu alebo myšlienky a tým, ako chcel to trenie pomocou drsných materiálov konzistentne dostať na prebal knihy, napokon je zaujímavejšie pokračovanie. Vizitky, aj keď patria do „old school“ výbavy, môžu pekne materializovať vašu značku, aj jej momentálne úsilie. Stačí porozmýšľať, ako ho vyjadriť pomocou hmatu. Samozrejme, ak vyriešite vizitku, potom poznáte aj riešenie pre ostatné printové propagačné materiály. Jednoducho každý nový čriepok, drobná idea má cenu zlata, lebo senzorický branding je ešte v plienkach (viď starší článok).

Foto na titulke: www.neurosciencemarketing.com/blog/