Šírenie obsahu na sociálnych médiách: Organické alebo platené?

Spoliehate sa na sociálnych médiách len na platené šírenie obsahu? To nemusíte, pokiaľ chcete upevňovať vzťahy zdieľaním hodnotného obsahu s ľuďmi z vášho publika, riešiť interakcie a dialóg, pripájať sa k existujúcemu diskurzu a komunitám. Vtedy sa môžete spoľahnúť aj na organické šírenie. Šírenie obsahu vďaka plateniu vám prinesie úsporu času, ak chcete rýchlejšie rásť, alebo rozšíriť dosah obsahu. V každom prípade veľké stratégie obsahujú kombináciu oboch prístupov, ale aj napriek tomu nezaškodí, keď si pripomeniete obe možnosti.