Snapchat: Trend Predicitions 2019 ukazujú, ako lepšie na mladých

Ak plánujete svojimi marketingovými aktivitami oslovovať tínedžerov, tak Snapchat je stále dobrou voľbou. Vo viacerých oblastiach je pre nich najlepšou platfrmou a snaží sa toto postavenie si neustále upevňovať. Aj preto Snapchat uverejnil správu Looking Forward: Predicted Trends of 2019, ktorá obsahuje kompletný prehľad oblastí s rastúcou popularitou na Snapchate. Portál SMT správu okomentoval a vypichol z nej viaceré podstatné momenty. Okrem iného, že napríklad porastie používanie slangových slov, akronymov a mémov, ktorých znalosť vám pomôže držať krok s mladými.