Social Media: 4 scenáre budúcnosti Facebooku

Svetové mocnosti USA, Rusko, Čína, India, Veľká Británia a Francúzsko si môžu aj cvrknúť alebo spolupracovať a spojiť sa proti niečomu väčšiemu a silnejšiemu, ako sú oni dohromady. Nie, nebude reč o klimatických zmenách. Týmto silnejším impériom je Facebook, ktorý ovláda 1/3 svetovej populácie. Toľko ľudí ho navštevuje mesačne, a to nerátame ľudí, ktorí sú tam zriedkavejšie, alebo používajú Instagram a WhatsApp. Budúci vývoj platformy ovplyvní kombinácia dvoch síl: Vládne reštrikcie a popularita medzi užívateľmi. Prečítajte si možné scenáre vývoja na portáli Mashable, ktoré zahŕňajú všetky kombinácie obsahujúce viac/menej reštrikcií × viac/menej popularity. A možnože v roku 2025 nám to bude už aj tak všetko jedno, lebo si na túto mocnosť všetci zvykneme.

Foto: @Mashable