Visual Content Marketing: 14 štatistík, ktoré sa oplatí poznať v roku 2019

Viete že až 88% marketérov uvádza, že využíva vizuály vo viac ako v 50% svojich „content“ projektov? Áno, viuzálny obsah je kráľom komunikácie a v digitálnom marketingu obzvlášť, o čom už dnes málokto pochybuje. Aj preto je veľmi zaujímavý prieskum uverejnený na portáli SMT, ktorý zmapoval preferencie medzi 500 digitálnymi marketérmi na rok 2019 s cieľom poskytnúť hlbší pohľad do marketingových procesov, kde sa narába práve s vizuálnym obsahom. 14 kľúčových štatistík vás jednak argumentačne nasmeruje a zároveň vám môžu pomôcť optimalizovať vaše komunikačné stratégie.