Wavemaker BrandVibe: Ktoré značky a partneri bodovali na tohtoročnej Pohode?

Najviac návštevníkov Pohody si všimlo Ruské kolo Budišu, Zónu a balón Slovenskej sporiteľne, Orange nabíjačkáreň mobilov a literárny stan Martinusu. Z prieskumu sa okrem iného ukazuje, že návštevníci Pohody starnú, hoci pomalšie ako samotný festival. Tento rok bol priemerný vek 30 rokov, kým v roku 2015 to bolo 29 rokov, takže nič dramatické. Viac štatistických údajov a analýz o Pohode nájdete v blogu Wavemaker Slovakia, členskej agentúry IAB Slovakia, ktorá pravidelne zisťuje pomocou nástroja BrandVibe vnímanie Pohody a partnerov návštevníkmi festivalu.