LinkedIn: 18 najdôležitejších social media štatistík v roku 2019

Toto je skôr taká povinná jazda pre digitálnych marketingových stratégov, ktorý počítajú vo svojich kampaniach aj s LinkedIn-om. Ak je to aj váš prípad, tento výber kľúčových štatistík z dielne tímu Social Pilot by vás mohol osloviť. LinkedIn demografia, spôsoby využitia či enagagement i ďalšie stats - to všetko nájdete prehľadne spracovane v pohodlnej inforgrafike na portáli SMT.