LinkedIn: 5 nových funkcií, ktoré nám doteraz chýbali

Aj keď noviniek, ktoré LinkedIn tento rok zaviedol je viac, 5 funkcií z nich je zásadných: Live Video, výslovnosť mena − Name Pronunciation, zavedenie emočných reakcií, ankety či Organic „Carousel“ Posts. Ich anotáciu aj s návodom na využitie nájdete v blogu na platforme Later.

Ilustrácia: pixabay.com; 3D Animation Production Company