Marketingová psychológia: Ako Zeigarnikovej efekt prispieva k zmene značky

Podstata Zeigarnikovej efektu je v tom, že ľudia majú tendenciu pamätať si nedokončené alebo neúplné úlohy lepšie ako dokončené. Prvýkrát si jav všimla v rušnej viedenskej reštaurácii v roku 1920 ruská psychologička Bljuma Zeigarnik. Išlo o to, že čašníci si výborne pamätali objednávky k stolom, ktoré ešte nemali zaplatené. Ale hneď, ako bol účet vyrovnaný, následné objednávky sa čašníkom vyparili z mysle. Zeigarnikovej efekt nám pomáha lepšie sa rozpamätať na nedokončené úlohy, pričom svoje zohráva aj motivácia, únava či načasovanie prerušenia práce na úlohe. Pozoruhodné je ale to, že odmena (potešenie) počas prerušenia práce na úlohe blokuje jej následné dokončenie. Preto odmeny (vecné, peňažné alebo emocionálne) za zmenu značky spotrebiteľom v marketingu výborne fungujú.

Na zaujímavý jav upozornila marketérov agentúra Mayer/McCann Erickson a pridala aj príklad jeho využitia v reklame. Zeigarnikovej efekt vyvoláva aj nedopovedaný príbeh, ako v reklame „Got Milk“, v ktorej sa telefonista nikdy nedozvedel správnu odpoveď na otázku: „Kto zastrelil Alexandra Hamiltona?“

Obrázok: pixabay.com; chiplanay