Marketingová psychológia: Hra a pandémia

Pandémia viacerých „veľkáčov“ vrátila do čias, kedy sa hrávali, neriešili, ani nemenili svet, a boli šťastní. Práve pre tento moment viaceré značky zakomponovali počas pandémie do svojej komunikácie rôzne hry. Potreba hry sa nezmenšuje iba preto, že cieľovka je „staršia“. Hra nezabíja len nudu, ale núti myseľ pracovať inovatívne. Hry pre jedného, spoločenské, videohry alebo aj tie online majú rôznu formu socializácie, odpútavajú pozornosť od vecí okolo, sú sprisahaním fantázie, búrajú hranice a rozširujú náš privátny svet. Textík, ktorý je zdanlivo mimo, vo vás zanechá záverečnú otázku: „Nie je škoda skončiť po pandémii s hrami?“

Ilutrácia: pixabay.com; PIRO4D