Marketingová psychológia: Umenie a veda emočného engagementu

Zobrazovanie aktivity mozgu jednoznačne ukázalo, že keď spotrebitelia hodnotia značku, používajú emócie, nie faktické informácie. Preto v konečnom dôsledku pri rozhodovaní o nákupe rozhodne vizuálny dojem, farby, obrázky a branding, ktoré spotrebiteľ v minulosti videl. Výborná príručka s ukážkami spotov, teda vlastne príbehov, ktoré vás uvedú do tajov umenia a vedy vyvolávania emočného engagementu.

Ilustrácia: pixabay.com; Gerhard G