Marketingová psychológia: Vplyv tvarov a farieb (nielen v marketingu)

O farbách sa toho popísalo oveľa viac, ako o tvaroch. Teraz v blogu agentúry Avedeo nájdte interpretáciu oboch, vrátane ich využitia na poučných marketingových príkladoch.

Obrázok: www.avedeo.cz.