Neuromarketing: Dokáže mozog jednotlivca odolať skupinovej mienke?

Stádovistosť, teda „opičenie sa“ po druhých ľuďoch je jav, ktorý pomáha udržiavať stabilitu v skupine /spoločnosti. Na druhej strane bráni pokroku a prijímaniu iných ako ustálených názorov. História je plná príkladov. Ale teraz prišiel vedecký dôkaz, že ide o vlastnosť mozgu, ktorý si tak reguluje potešenie a nepríjemné napätie. Ak sme v súlade s ľuďmi, ktorí sú pre nás dôležití, mozog si dopraje dopamínovú odmenu. Ak nastane nesúlad, mozog si situáciu zapamätá a keď nastane podobná situácia, vyšle signál, že naposledy sme sa s okolím nezhodli. Na základe tohto nepríjemného napätia nás núti prehodnotiť postoj a zosúladiť sa s okolím. Preto je sociálny dôkaz, ukazovanie obľúbenosti a širokej obľuby silný komunikačný moment. Na konci blogu, na ktorý upozornil portál MB, sa dočítate, že: „Mozog absorbuje názor druhých ako špongia a prispôsobuje svoje funkcie názoru svojej sociálnej skupiny.“ A poviete si: „Amen.“ No ešteže je ten marketing, aspoň to neovláda(teľ)né „opičenie sa“ sa dá prakticky využiť.

Foto: pixabay.com; PublicDomainPictures