Social Media: Základné chyby v reklamách na LinkedIn a ako sa im vyhnúť

Reklama na LinkedIn má svoje výhody, ktoré stoja aj za to − sila reklamy vzhľadom na kvalitnú cieľovú skupinu. Keďže skúseností s reklamou na LinkedIn-e je pomenej a investícia do reklamy na platforme bude efektívnejšia, ak sa vyhnete 3 základným chybám. K nim patrí neúčinné cielenie, nízky rozpočet a nevyužívanie možností na rôzne umiestnenia reklamy. Ako sa dá týmto chybám vyhnúť, sa dočítate v blogu agentúry Different marketing.

Foto: pixabay.com; chan mina