Motivácia: Vonkajšie alebo vnútorné odmeny? Všetko, čo o tom potrebujete vedieť

Doba sa mení a kým sa ustáli, absorbujeme ešte veľa zmien. A tie sa týkajú aj efektivity práce pracovníkov, tímov aj ich lídrov. Medzi vonkajšie formy motivácie patrí pochvala, uznanie, povýšenie, zvýšenie platu a bonusy alebo vecné odmeny, ako sú autá alebo výlety, či negatívne ako kritika, pokarhanie a pod. Naopak pri vnútornej motivácii sa objavuje uspokojenie z výsledku a prekonaných prekážok, profesionálny rast a osobný rozvoj. Ale, ktorá je lepšia, efektívnejšia? Túto dilemu, ktorá sa dá transformovať na klasiku: šťastie VS peniaze, vám pomôže rozmotať blog, na ktorý upozornil portál MB. Odpoveď ale je, že treba obe, pričom umenie lídrov skrýva ich vzájomnú kombináciu. Dodávame, že to podobne platí aj pri priebežnej, aj pri celoročnej motivácii spotrebiteľov k nákupu, že najlepšie funguje kombinácia šťastia za dobrú cenu.

Foto: pixabay.com; Gerd Altmann