MARKETINGOVÁ PSYCHOLÓGIA: TOP 3 najčítanejšie MARKETER!S články v roku 2020

Kurátori portálu MARKETER!S v roku 2020 sledovali 285 zdrojov a z nich vybrali a zverejnili 1.547 článkov z oblasti marketingu a reklamy. Toto sú 3 najčítanejšie z nich v kategórii „MARKETINGOVÁ PSYCHOLÓGIA“:

3. Marketingová psychológia: Čo robí rozdiel medzi márnotratnosťou a šetrnosťou (1.017)

2. Marketingová psychológia: 3 triky, ktoré zlepšujú predaj (1.546)

1. Marketingová psychológia: Viete, čo priťahuje opačné pohlavie? Nie, neviete! (2.467)

Ilustrácia: pixabay.com; Pete Linforth.